Burvīgas pastaigu takas brīvdienu izbraukumiem

Planču purva taka

Planču purva dabas taka atrodas nedaudz aiz Staiceles, uz Igaunijas pusi. Tā sākas ceļa labajā pusē, bet jābūt uzmanīgiem, jo takas sākumu nav nemaz tik viegli ievērot – informatīvais stends paslēpies zaļu un smuidru eglīšu pulkā. Uz tā lasāms gan par purvu īpatnībām, gan par šeit sastopamo bagāto augu valsti.

Kad takas sākums atrasts, jādodas apskatīt un iepazīt Planču jeb Janīšu-Dainas purvu. Tas ir neskarts augstais purvs ar izteiktu ciņu un lāmu kompleksu. Interesanti, ka īsās takas malās nepārtraukti nomainās ainavas. Ja tās sākumā redzama jaunu eglīšu audze, tad, ejot tālāk, šķiet, ka gājiens vedīs cauri leknam mežam, bet jau visai drīz nokļūsiet kuplu zileņu un vaivariņu audzē, egļu pudurus nomainīs skrajāks priežu mežs. Un aiz tā, gluži kā pašķirot aizkaru, atklāsies arī pats purva klajums.

Gar takas malām izvietoti informatīvie stendi, kas stāsta gan par augiem, gan purva veidošanos un šeit sastopamajiem putniem. Piemēram, te sastopami īpaši aizsargājami augi – ciņu mazmeldrs un pundurbērzs.

Lielezera dabas taka

Limbažu Lielezera dabas taka, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā- īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Taka piedāvā dažādas atpūtas iespējas: pastaigas pa koka laipām vai grantētiem celiņiem, laivu piestātni- izbraucieniem pa ezeru vai makšķerēšanai, bērnu pilsētiņu mazākajiem takas apmeklētājiem, izziņas bagātus stendus zinātkārajiem, smilšainu pludmali. Putnu novērošanas tornis putnu mīļotājiem dot iespēju vērot kādu no 99 apkārtnē esošām putnu sugām. Dabas takā jāšķērso tiltiņš, kas izveidots uz pontoniem.

Niedrāju-Pilkas purva taka

Šī ir purva lokveida laipu taka. Sākums un beigas atrodas pie bijušā Smiltenes-Valmieras-Ainažu šaursliežu dzelzceļa uzbēruma. Taka ļauj iepazīt sūnām, nelielām priedītēm un bērziem pilno purvu. Takas sākumā redzami lielāki koki, kas, ejot dziļāk purvā, kļūst arvien zemāki, līdz attopies klajā sūnu laukā, bet priekšā atkal redzams priežu un vaivariņu pudurs uz tādas kā saliņas. Šajā kalniņā atrodas skatu platforma, bet tās pakājē neliels purva ezeriņš Pēc tam jāpaiet aptuveni 100 metri atpakaļ pa to pašu ceļu un tad jādodas pa otru takas atzaru. Arī atceļā iespējams apskatīt kūdras slāņus un purva neskarto ainavu. Taka atved gājējus atpakaļ uz vecā dzelzceļa uzbēruma. Niedrāju – Pilkas purvs ir augstais jeb sūnu purvs. Interesanti, ka to veido aptuveni sešus metrus bieza kūdras kārta un zinātnieki uzskata, ka tā veidojusies 7000 gadu. Kopš 1987. gada šis ir dabas liegums.

Aklā purva taka

Aklais purvs atrodas Jaunjelgavas novadā Daudzenes pagastā. Teritorijai raksturīga augsta ainaviskā vērtība – šeit varēsiet vērot gan atklātas vai daļēji atklātas tipiskas augstā purva ainavas, gan purva ezeriņus un lāmas, gan slēgtas mežu ainavas.
Purva izcelšanās saistāma ar periodu pēc pēdējā apledojuma, kad apkārtnē esošo ezeriņu krasti sāka aizaugt, veidojot 3 atsevišķus purvus. Aizaugšanai turpinotie un vēršoties plašumā šie purvi saplūda vienotā masīvā. Šobrīd purva kūdras slāņa biezums vidēji sasniedz 4 m, bet dziļākajās vietas, kur meklējami purva pirmsākumi, kūdras biezums sasniedz pat 9,3 m.

Dunikas purva taka

Šo pastaigu taku veido koka laipu klājums, kas stiepjas pāri Tīrpurvam līdz gandrīz pusotru gadsimtu vecajai Luknas skābaržu audzei, kura savus zarus izslējusi kārtīgas sešstāvu mājas augstumā. Taka atrodas Dunikas dabas liegumā, un šurp ieteicams doties, lai izbaudītu neparasto klusumu, kas allaž valda purvā, un neikdienišķo, pirmatnējo ainavu – purvu ar akačiem, ezeriņiem un saliņām – un tam blakus esošo vienīgo skābaržu tīraudzi Latvijā.

Dabas liegums ar 7000 gadu veco Tīrspurvu ir savdabīga apmeklējuma vieta ikvienam. Tīrspurvs ir sūnu jeb augstais purvs, kas šādu nosaukumu ieguvis, pateicoties kupolveida formai, kas veidojas, purvam attīstoties. Kupolu veido sfagnu sūnas, kas purva centrālajā daļā aug daudz straujāk, kā arī uzkrāj vairāk ūdens, bet purva malās tas notek uz apkārtējām teritorijām. Dunikas purvā aug dažādas aizsargājamo augu sugas, migrācijas laikā apmetas putni, mazuļus audzinot – arī vilki.

Čužu purva taka

Taka atrodas pie Kandavas robežas. Pa Zemītes ielu dodieties līdz norādei  “Čužu purvs”. Arī tālāk sekojiet norādēm. Autotransportu atstājies stāvlaukumā pie pirmā stenda. Pa ceļam uz taku kreisajā pusē ir sēravots (ir norāde). Pēc aptuveni 1 km kreisajā pusē ir meža taka. Slapjās vietās ierīkotas koka laipas. Sekojiet norādēm. Dabas liegums Čužu purvs izveidots 1999.gadā, kopš 1924.gada atrodas valsts aizsardzībā un ir vienīgā vieta Latvijā, kur tik lielā platībā savvaļā aug pēcleduslaikmeta augs krūmu čuža (Pentaphylloides fruticosa). Šeit atrodamas 17 augu, 9 putnu, 14 bezmugurkaulnieku un 2 abinieku īpaši aizsargājamas sugas. 2005. gadā te tika atrasta Latvijā iepriekš nezināma sūnu suga. Netālu no purva iztekošo sēravotu ūdeni un dūņas 20. gadsimta sākumā izmantoja reimatisma ārstēšanai. Visi purva ūdeņi ir ar augstu mineralizācijas pakāpi.

0 replies on “Burvīgas pastaigu takas brīvdienu izbraukumiem”